• +90 (312) 447 20 25
  • cesbem@cesbem.org.tr

CemenTTest Projesi Tamamlandı

CemenTTest Projesi Başarıyla Tamamlandı

 

01 Şubat 2016 tarihinde faaliyetlerine başlayan Türkiye Çimento Sektöründe Mesleki Sınav ve Belgelendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (CemenTTest); ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nin (ÇESBEM) Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite edilmesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) yetkilendirilmesi için gerekli alt yapı desteğini sağlamayı amaçladığı faaliyetlerini 31 Temmuz 2017 tarihi itibariyle tamamladı.

18 ay boyunca yürütülen faaliyetler kapsamında ulaşılan temel hedefler ve elde edilen çıktılar aşağıdaki gibidir:

Çimento sektörüne özgü 3 adet Ulusal Meslek Standardı (UMS) geliştirildi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

  • Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü (Seviye 4)
  • Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü (Seviye 5)
  • Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı (Seviye 4)

Bahse konu Ulusal Meslek Standartlarının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sendikamız tarafından geliştirilen standart sayısı toplamda 17’ye ulaştı.

Çimento sektörüne özgü 3 adet Ulusal Yeterlilik (UY) geliştirildi ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi

  • Merkezi Kumanda Operatörü – Farin (Seviye 5)
  • Merkezi Kumanda Operatörü – Çimento (Seviye 5)       
  • Çimento Test Elemanı (Seviye 4)

Söz konusu mesleklerin ulusal yeterliliklerini incelemek üzere 20 Haziran 2017 tarihinde MYK Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi 12. kez bir araya geldi. Toplantıya; MYK Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi üyesi olarak Özgür ACAR Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) temsilen katıldı.

Söz konusu ulusal yeterlilikler; sektör komitesinde alınan kararlar doğrultusunda düzenlenerek MYK’ya sunulmuş olup, 02 Ağustos 2017 tarihli MYK Yönetim Kurulu toplantısında onaylandı. Bahse konu Ulusal Yeterliliklerin onaylanarak, yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sendikamız tarafından geliştirilen yeterlilik sayısı toplamda 12’ye ulaştı.

2012 yılında çimento sektörüne özgü olarak geliştirilen 3 mesleğin UMS ve UY’si revize edildi

Çimento Üretim Elemanı (Seviye 4, 3, 2) meslekleri; proje kapsamında sınav ve belgelendirme yetkisi alınacak meslekler olarak belirlenmiştir. Bu itibarla, 2012 yılında UMS ve UY’si geliştirilen söz konusu mesleklerin; icra edilebilmesi için gerekli asgari normlar ile mesleği icra edecek olan kişilerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler yeniden ele alındı.

Düzenlenen çalıştaylarla revizyonları tamamlanan Çimento Üretim Elemanı (Seviye 4, 3, 2) UMS ve UY’leri, MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp; Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MYK’ya yetkilendirme ön başvurusu yapıldı ve başvuru kabul edildi

26 Ocak 2017 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’na “Yetkilendirme Ön Başvurusu”nda bulunuldu. Kurum tarafından kabul edilen başvuruyla, ÇESBEM’e ön yetki verilmiş olup, TÜRKAK’a akreditasyon başvurusunda bulunulmasının önü açılış oldu.

Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2, 3, 4) mesleklerine dayalı teorik ve performansa dayalı pilot sınavları düzenlendi

İlk etabı 24-27 Nisan 2017 tarihleri arasında Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara Şubesi’nde 13 meslek elemanıyla gerçekleşen pilot sınavların ikinci etabı Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.’nin ev sahipliğinde 16 meslek elemanıyla 17-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlendi.

Baştaş Ankara Çimento Fabrikası’nda gerçekleşen pilot sınava CemenTTest Proje ekibinin yanı sıra ÇESBEM Sınav Yapıcıları arasında yer alan Çimsa Ankara Öğütme Tesisi Bakım Lideri Fatih BÜYÜKŞAHİN katıldı ve performans sınavların uygulanmasında destek verdi. Hem Limak Ankara Şubesi’nde hem Baştaş Ankara Çimento Fabrikası’nda gerçekleşen Pilot sınavlara toplamda 29 meslek elemanı katılım sağlarken Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2, 3 ve 4) ulusal yeterliliklerine dayalı 30 adet teorik ve performans sınavı gerçekleştirildi.

Bir iyi uygulama örneği olarak, inşaat sektöründe sınav ve belgelendirme çalışmalarını yürüten Türkiye Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (TÜRKİYE MYM) ziyaret edildi

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) bünyesinde kurulu bulunan Türkiye Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi’ne 26 Nisan 2017 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirildi. ÇESBEM Sınav Yapıcılarının da yer aldığı ziyaret sayesinde sektörümüzde yürütülecek olan sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin, yetkilendirilmiş bir sınav merkezi faaliyetleriyle karşılaştırılması, iyi uygulamaların incelenmesi ve eksikliklerin tespit edilmesi fırsatı yakalanmış oldu.

Çimento Sektöründe Ulusal Yeterliliklere Dayalı Mesleki Belgelendirme Hizmetleri Konferansı ve CemenTTest Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi

23 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Wyndam Otel’de gerçekleştirilen Konferansa, üye fabrikalarımızın üretim, bakım ve insan kaynakları birimlerinde görev alan uzmanlar ile işveren, işçi ve resmi kuruluş temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 90 kişi katılım sağlamıştır. Söz konusu Konferans ile proje sürecinde elde edilen tüm çıktılar ve uygulamalar kamuoyuna duyurulmuş olup; doğrudan ilgili taraflar olan çimento sektörü uzmanları ve temsilcilerine ÇESBEM ile sektörde yürütülecek faaliyetler tanıtılmıştır.

TÜRKAK’a akreditasyon başvurusu yapıldı ve başvuru kabul edildi

20 Haziran 2017 tarihinde TÜRKAK’a “Akreditasyon” başvurusu yapılmış olup, söz konusu başvuru TÜRKAK tarafından kabul edildi. MYK’ya yapılacak  “Yetkilendirme” başvurusunun önü açılmış oldu.

ÇESBEM’in kurumsal kapasitesi ve altyapısı geliştirildi

ÇESBEM organizasyon yapısında; çimento sektöründe yönetici olarak çalışmış ve halen Üyemiz fabrikalarda müdür, şef veya mühendis olarak çalışmakta olan kişiler ile sosyal taraf temsilcilerinden oluşan Tarafsızlık Komitesi, İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi, Program Komitesi ve Sınav Yapıcı Havuzu kurulmuştur.

Proje süreci ve çıktıları ile raporlamaları için bir iç izleme ve değerlendirme organı olarak da işlev görmesi amacıyla ÇEİS Çimento Ulusal Yeterlilik Kurulunun (ÇYK) alt grubu niteliğinde bir Teknik Üst Kurul (TÜK) oluşturulmuştur.

Söz konusu kurul, komite ve komisyon üyelerine ve ÇESBEM personeline yönelik olarak 23-25 Ocak 2017 tarihleri arasında ÇESBEM Komite ve Komisyon üyelerinin görev ve sorumluluklarının anlatıldığı “Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) Kapsamında Sınav ve Belgelendirme Uygulamaları TS EN ISO/IEC 17024 Akreditasyon ve Değerlendirici Eğitimi” düzenlenmiştir.

Çimento Üretim Elemanı (Seviye 4, 3 ve 2) ulusal yeterliliklerine dayalı olarak Projede ele alınacak olan teorik sınav sorularının geliştirilmesi için 23-24 Haziran 2016 tarihlerinde teorik sınav sorusu geliştirme ilk çalıştayı düzenlenmiştir. Uygulamalı Sınav Soru Bankası (SSB) geliştirme ve değerlendirme süreci ile SSB formatının tanımlanması ve tanımlanan çerçeveye göre SSB hazırlanması amacıyla çalıştayın ikinci etabı ise 28-30 Eylül 2016 tarihlerinde düzenlenmiştir.

ÇESBEM Personeli ayrıca ilgili iç denetim eğitimlerine, MYK Seminerlerine ve TÜRKAK eğitimlerine katılmıştır. Eğitimlerin ardından TS EN/ISO 17024 Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardına ve MYK Mevzuatına uygun ÇESBEM Prosedürleri oluşturulmuştur.