• +90 (212) 299 92 22
 • cesbem@cesbem.org.tr

Belgelendirme Kapsamı

ULUSAL YETERLİLİĞİN/MESLEĞİN ADI

SEVİYE

REVİZYON

UMS REFERANS KODU

UY

REFERANS KODU

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

Seçmeli Birimler

Çimento Üretim Elemanı

2

Rev.03

12UMS0187-2

12UY0109-2

A1; A2

-

Çimento Üretim Elemanı

3

Rev.03

12UMS0187-3

12UY0109-3

A1

B1; B2; B3; B4

Çimento Üretim Elemanı

4

Rev.03

12UMS0187-4

12UY0109-4

A1

B1; B2; B3; B4

Çimento Merkezi Kumanda Operatörü  5 Rev.00 20UMS0762-5 20UY0424-5 A1 B1; B2; B3; B4; B5; B6; B7

Çimento Üretim Elemanı için;

 •   A1: İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, Organizasyon ve Kalite 
 •   A2: Üretim Sahalarının Temizlik ve Düzeni
 •   B1: Bilyeli Değirmen Kullanılan Sahalarda Üretim Uygulamaları
 •   B2: Dik Değirmen Kullanılan Sahalarda Üretim Uygulamaları
 •   B3: Klinker Üretim (Fırın) Sahası Uygulamaları
 •   B4: Bilyeli ve Dik Değirmen Kullanılan Sahalarda Taşıyıcı Bant ve Stok Sistemlerindeki Uygulamalar

Çimento Merkezi Kumanda Operatörü için;

 • A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu
 • B1: Bilyeli Değirmenle Farin Üretimi
 • B2: Dik Değirmenle Farin Üretimi
 • B3: Bilyeli Değirmenle Çimento Üretimi
 • B4: Dik Değirmenle Çimento Üretimi
 • B5: Bilyeli Değirmenle Kömür Öğütümü
 • B6: Dik Değirmenle Kömür Öğütümü
 • B7: Döner Fırınla Klinker Üretimi

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. 

 

Adayların birim bazında belge alabilmeleri için alternatifler aşağıdadır.

ULUSAL YETERLİLİK ADI

SEVİYE

BİRİM BAZINDA BELGELENDİRME

Çimento Üretim Elemanı

2

Rev.03

 • A1 ve A2 birimlerinden başarılı olanlara Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2) Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Çimento Üretim Elemanı

3

Rev.03

 • A1, B4 ve B1 birimlerinden başarılı olanlara Bilyeli Değirmen Kullanılan Sahalarda Farin ve Çimento Üretim Elemanı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
 • A1, B4 ve B2 birimlerinden başarılı olanlara Dik Değirmen Kullanılan Sahalarda Farin ve Çimento Üretim Elemanı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
 • A1, B4 ve B3 birimlerinden başarılı olanlara Klinker Üretim (Fırın) Elemanı (Seviye3) Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
 • A1; B4 B1; B2 ve B3 birimlerinden başarılı olanlara Çimento Üretim Elemanı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Çimento Üretim Elemanı

4

Rev.03

 • A1, B4 ve B1 birimlerinden başarılı olanlara Bilyeli Değirmen Kullanılan Sahalarda Farin ve Çimento Üretim Elemanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
 • A1, B4 ve B2 birimlerinden başarılı olanlara Dik Değirmen Kullanılan Sahalarda Farin ve Çimento Üretim Elemanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
 • A1, B4 ve B3 birimlerinden başarılı olanlara Klinker Üretim (Fırın) Elemanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
 • A1; B4, B1; B2 ve B3 birimlerinden başarılı olanlara Çimento Üretim Elemanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
Çimento Merkezi Kumanda Operatörü 

5

Rev.00

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik biriminden ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az birinden başarılı olması gerekir.

 

Sınavların kapsamının, organizasyonunun, gerçekleştirilmesinin ve sonucunun duyurulması ile belgelendirme sonrası sürecine ilişkin kural ve yöntemlerin dokümante edildiği KL.01 Belgelendirme Kılavuzunu indirmek için tıklayınız.