• +90 (212) 299 92 22
 • cesbem@cesbem.org.tr

Sınav Başvuru Adımları

1. Bireysel Başvuru

 

 • Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları, ilgili Ulusal Yeterliliklere dayalı olarak ve söz konusu Ulusal Yeterlilikleri içerik, nitelik ve nicelik yönünden kapsayacak şekilde hazırlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Bu itibarla, başvuru yapılmadan önce Mesleki Yeterlilik Belgesi alınmak istenilen mesleğe ait Ulusal Yeterliliğin, ÇESBEM internet sayfasında (www.cesbem.org.tr) yer alan "Ulusal Yeterlilikler" sekmesinden indirilerek incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Başvurularının yapılmasından önce sınav ücretinin ödenmesi gerekmektedir. ÇESBEM Ücret Tarifesinde yer alan sınav ücreti belirlenerek, aşağıda bilgisi bulunan hesaba yatırılmalıdır. Dekont üzerinde, başvuru sahibinin adının-soyadının, T.C. kimlik mumarasının ve sınava gireceği ulusal yeterlilik adının/seviyesinin yer alması zorunludur.

           Banka Adı: Akbank

           Şube Adı: İstanbul Özel Bankacılık Şubesi

           Hesap Adı: ÇEİS Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme

           Hesap No: 82951

           IBAN No: TR42 0004 6007 7588 8000 0829 51

      1.1. Online  Başvurularda;

 • Online başvurular ÇESBEM yazılım sistemi üzerinden yapılan başvurulardır.
 • ÇESBEM internet sayfasındaki Online Başvuru bölümünden girilmek istenen sınava ilişkin bilgiler (ulusal yeterlilik adı/seviyesi vb.) ile kişisel bilgiler (adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum yeri doğum tarihi, adresi, telefon numarası, varsa e-posta adresi, engel durumunun olup olmadığı vb.) eksiksiz kaydedilir.
 • Engel durumu, itina gösterilmesi gereken ya da özel durumu olan adaylar başvuru esnasında engellilik durumunu ya da özel durumunu detaylıca açıklamalıdır. Gerekli durumlarda başvuru sahibinden ÇESBEM tarafından rapor talep edilecektir. Adayın engel durumunun, ilgili ulusal yeterliliğin elvermesi ve sınava girebilecek düzeyde olması durumunda, ÇESBEM tarafından gerekli tedbirler alınarak sınavlar gerçekleştirilecektir.
 • Ardından sınav ücretinin ödediğini gösterir dekont fotokopisi ile başvuru sahibi kimlik fotokopisi yazılım sistemine yüklenir. 
 • Son olarak FR.17 Sınav Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) ile SZ.06 Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) yazılım sisteminden indirilerek imzalanır. Söz konusu dokümanların ıslak imzalı asıl nüshalarına başvuru sahibinin kimlik fotokopisi ve sınav ücretinin ödendiğini gösterir dekont eklenerek, sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce ÇESBEM’e kargo/posta yoluyla gönderilir ya da elden teslim edilir.
 • Başvuru sürecinde anlatılan ön işlemleri gerçekleştirmeyen başvuru sahiplerinin başvuruları onaylanmaz.

      1.2. Manuel Başvurularda; 

 • Manuel başvurular ÇESBEM internet sitesi üzerinden indirilen sınav başvuru dokümanlarının el ile doldurulmasıyla yapılan başvurulardır.
 • Bu başvurular için FR.17 Sınav Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) ile SZ.06 Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) indirilerek eksiksiz doldurulur ve imzalanır.  
 • Söz konusu dokümanların ıslak imzalı asıl nüshalarına başvuru sahibinin kimlik fotokopisi ve sınav ücretinin ödendiğini gösterir dekont eklenerek, sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce ÇESBEM’e kargo/posta yoluyla gönderilir ya da elden teslim edilir.
 • Başvuru sürecinde anlatılan ön işlemleri gerçekleştirmeyen başvuru sahiplerinin başvuruları onaylanmaz.

 

    2. Kurumsal/Toplu Başvuru

 • Kurumsal/toplu başvurularda sınav ve belgelendirme hizmeti talep eden müşteri; sınavlar için kendi işletme sahasının/merkezinin kullanılmasını talep edebileceği gibi (Gezici Sınav Birimi), sınavların ÇESBEM’in Sınav Merkezinde düzenlenmesini de talep edebilir. 
 • Başvurusu yapılan kişi sayısının 10’dan (on) az olması durumunda, Gezici Sınav Biriminde sınav gerçekleştirilmez. Söz konusu kişiler ÇESBEM’in planladığı başka bir sınav organizasyonuna dahil edilirler. 

      2.1. Gezici Sınav Birimlerinde Düzenlenecek Sınav Başvurularında; 

 • Başvurularının yapılmasından önce sınav ücretinin ayrı ayrı ödenmesi gerekmektedir. ÇESBEM Ücret Tarifesinde yer alan sınav ücreti belirlenerek, aşağıda bilgisi bulunan hesaba yatırılmalıdır. Başvuru sahibinin adının-soyadının, T.C. kimlik mumarasın ve sınava gireceği ulusal yeterlilik adının/seviyesinin yer alması zorunludur.

           Banka Adı: Akbank

          Şube Adı: İstanbul Özel Bankacılık Şubesi

           Hesap Adı: ÇEİS Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme

           Hesap No: 82951

           IBAN No: TR42 0004 6007 7588 8000 0829 51

 • Toplu belgelendirme talebinde bulunan müşteri; sınavı talep edilen Ulusal Yeterlilik/Birimi, aday sayısı, kurum/kuruluş/fabrikaya ait bilgileri (lokasyon/sektör) ÇESBEM'e e-posta göndererek (cesbem@cesbem.org.tr)  sınav başvurusunda bulunabilir.
 • Başvuru sürecinin yürütülmesi için müşteri tarafından bir insan kaynakları yetkilisi ve teknik bir yetkili, kuruluş yetkilileri olarak ÇESBEM'e ayrıca bildirilir.
 • Başvurunun incelemesinin ve onaylanmasının ardından ÇESBEM tarafından, yetkilendirilen çalışanlar ile irtibata geçilerek, başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin bilgilendirmede bulunulur ve hazırlıkların yapılması için gereken dokümanlar paylaşılır.
 • Sınav sırasında kullanılacak sınav alanları, sarf malzemeleri, ekipman ve diğer aletler müşteri tarafından ilgili standartlara uygun olarak sağlanır ve uygunluk ÇESBEM’e FR.19 Teorik Sınav Alanı Uygunluk Formu ve FR.20 Performans Sınav Alanı Uygunluk Formu ile yazılı olarak bildirilir. Sınavlar sırasında kullanılacak tüm teçhizatın kalibre edilmiş olmaları şarttır ve sorumluluk Gezici Sınav Birimine aittir.
 • Aday Başvuru Dosyasını oluşturmak üzere;
 1. FR.17 Sınav Başvuru Formu (her bir başvuru sahibi için 1 nüsha ıslak imzalı asıl),
 2. SZ.06 Belge Kullanım Sözleşmesi (her bir başvuru sahibi için 2 nüsha ıslak imzalı asıl),
 3. Sınav ücretlerinin her bir başvuru sahibi adına ayrı ayrı yatırıldığını gösterir dekontlar
 4. Aday kimlik fotokopileri,

Müşteri Başvuru Dosyasını oluşturmak üzere;

 1. SZ.07 Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl), 
 2. FR.19 Teorik Sınav Alanı Uygunluk Formu (1 nüsha ıslak imzalı),
 3. FR.20 Performans Sınav Alanı Uygunluk Formu (1 nüsha ıslak imzalı asıl) 

           kargo/posta yoluyla ya da elden müşteriden talep edilir.

Yukarıdaki evraka ilaveten; başvuru sahiplerine ait genel bilgilerin yer aldığı (adı, soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri doğum tarihi, adresi, telefon numarası, e-posta adresi vb.) FR.21 Aday Bildirim Formu e-posta yoluyla ÇESBEM'e (cesbem@cesbem.org.tr)  gönderilir.

 • Engel durumu, itina gösterilmesi gereken ya da özel durumu olan kişilerin başvuru esnasında engellilik durumu ya da özel durumu detaylıca açıklanmalıdır. Gerekli durumlarda başvuru sahibinden ÇESBEM tarafından rapor talep edilecektir. Adayın engel durumunun, ilgili ulusal yeterliliğin elvermesi ve sınava girebilecek düzeyde olması durumunda, ÇESBEM tarafından gerekli tedbirler alınarak sınavlar gerçekleştirilecektir.
 • Başvuru hakkında tüm başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi, şartları okuyup anlaması konusunda sorumluluk Gezici Sınav Birimine ve yetkililerine aittir.
 • Sınavların gerçekleştirileceği tarih(ler), SZ.07 Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesinin imzalanmasının ardından müşteri ile karşılıklı görüşülerek kararlaştırılır.

 

2.2.  ÇESBEM Sınav Merkezinde Düzenlenecek Sınav Başvurularında; 

 • ÇESBEM Sınav Merkezinde gerçekleştirilmesi talep edilen kurumsal/toplu sınavların başvuru süreci 2.1. Gezici Sınav Birimlerinde Düzenlenecek Sınav Başvuruları başlığı altında anlatıldığı üzere gerçekleştirilir. Sadece, söz konusu başlık altında yer alan SZ.07 Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi, FR.19 Teorik Sınav Alanı Uygunluk Formu ve FR.20 Performans Sınav Alanı Uygunluk Formunun doldurulmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

  3. Başvuruda Gerekli Dokümanları İndirmek İçin Tıklayınız

         

           1-  FR.17 Sınav Başvuru Formu (Çimento Üretim Elemanı)

           2-  FR.17 Sınav Başvuru Formu (Çimento Merkezi Kumanda Operatörü)

           3-  SZ.06 Belge Kullanım Sözleşmesi

 

ÖNEMLİ: Kurumsal/toplu başvuru için gerekli dokümanlar (FR.21 Aday Bildirim Formu, SZ.07 Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi, FR.19 Teorik Sınav Alanı Uygunluk Formu ve FR.20 Performans Sınav Alanı Uygunluk Formu) ÇESBEM tarafından gönderilecektir. Bu nedenle, kurumsal başvuru yapılmadan önce ÇESBEM'in aranması ya da mail atılması gerekmektedir.