• +90 (212) 299 92 22
  • cesbem@cesbem.org.tr

Başvurunun Onaylanması

  • Tüm başvurularda (online/elden/kargo/posta) sınav başvuru talebi ÇESBEM tarafından incelenir.
  • İnternet başvuru bilgilerinde ya da gönderilen/teslim edilen dokümanlarda herhangi bir eksik ya da hata varsa ÇESBEM tarafından başvuru sahibi ile irtibata geçilerek tamamlanması istenir. Eksiklikleri tamamlanan başvuru sahibinin başvurusu onaylanır ve  sınav organizasyonuna ilişkin adaya e-posta/sms/telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.

  • Başvuru sürecinde anlatılan ön işlemleri gerçekleştirmeyen başvuru sahiplerinin başvuruları onaylanmaz. Eksiklikleri tamamlanmayan ve onaylanmayan başvurularda ilgili başvuru sahibine e-posta/sms/telefon yoluyla başvuru reddine ilişkin bilgilendirme yapılır.

  • Başvuru sahibi, bilgilerinde olabilecek değişiklikleri ÇESBEM'e bildirmek zorundadır.