• +90 (212) 299 92 22
  • cesbem@cesbem.org.tr

Sınav Organizasyonu

  • Genel başvurularda, ÇESBEM’e gelen başvuruların yoğunlukta olduğu tarih aralığı için sınav planlaması yapılır. Sınavların Sınav Merkezi’nde düzenlenmesi halinde, sınav tarihleri ÇESBEM tarafından kararlaştırılır. 
  • Sınavların Gezici Sınav Biriminde gerçekleştirilmesi halinde, sınav tarihleri, SZ.07 Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesinin imzalanmasının ardından müşteri ile karşılıklı görüşülerek kararlaştırılır.
  • Sınavlar ÇESBEM internet sayfasında (www.cesbem.org.tr) yer alan Sınav Takvimi alanından ilan edilir ve sınava katılacak olan adaylara ya da toplu başvuruda bulunan yetkiliye e-posta/sms/telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.
  • Adayın bildirilen sınav gün ve saatinde sınav yerinde hazır olması gerekir. 

  • Sınav ücretini ödemeyen, ve ÇESBEM tarafından talep edilen başvuru evrakını tamamlamayan hiçbir aday, sınavlara alınmaz.
  • Aday geçerli nüfus cüzdanını, sürücü belgesini veya pasaportunu yanınızda bulundurmak zorundadır. Sınav yapıcı tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir uyumsuzluk ya da eksiklik tespit edildiğinde ilgili adayın sınavı iptal edilir.
  • FR.17 Sınav Başvuru Formunda Sınav Yapıcının desteğine ihtiyacı olduğunu belirten adayın durumu ÇESBEM tarafından değerlendirilir. Bu bağlamda söz konusu adayın özel durumunun ve/veya fiziksel engelinin sınavlarda kendisine dezavantaj oluşturmaması için sınav alanlarında yapılacak düzenlemeler ayrıca belirlenir.

  • Adaylar başvuru yaptıkları belgelendirme programında yer alan teorik ve performansa dayalı olmak üzere iki aşamalı sınavlara alınırlar. Sınavlara devam etmek için teorik ya da performans sınavlarının birinden başarılı olmak şartı bulunmamaktadır. Teorik sınavlardan başarısız olan adaylar performans sınavlarına; performans sınavlarından başarısız olan adaylar teorik sınavlara devam ettirilirler.
  • Sınav sonuçları sınav tarihinden sonra en geç 30 (otuz) işgünü içerisinde, ÇESBEM’in internet sitesinde (www.cesbem.org.tr) yer alan Sınav Sonuçları alanından duyurulur. Adaylar, kendilerine başvuru sırasında tanımlanan kullanıcı adı ve şifreleriyle (TC kimlik no ve nüfus cüzdanı seri numaralarıyla) internet sitesine girerek sınav sonuçlarını öğrenebilirler.