• +90 (212) 299 92 22
  • cesbem@cesbem.org.tr

Belgelendirme Süreci

Sınav sonuç listeleri, teorik ve performans sınav evrakı ile birlikte sınav kamera kayıtları incelenerek; adayın sınav başvurusundan sınavda başarılı bulunmasına kadar geçen süreyi kanıtlayan evrakın olduğu dosya ÇESBEM Karar Vericisi tarafından incelenilir. Başarılı bulunan adayın belgelendirme kararı verilir. Belgelendirme kararları 10 (on) işgünü içerisinde verilir.

Sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler Aday Bildirim Formu ile MYK’ya iletilir.  MYK’ya iletilen bilgilere göre, MYK tarafından başarılı olan adaylara MYK tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi adaya iletilmek üzere ÇESBEM’e gönderilir. Belgeler, o mesleğin Ulusal Yeterliliği’nde belirlenen süreler içerisinde geçerli olur.

Sınavlardan başarılı olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adayların Belgeleri, daha önce imzalanarak 2 asıl nüsha şeklinde ÇESBEM’e kargolanan SZ.06 Belge Kullanım Sözleşmelerinin ÇESBEM Müdürü tarafından imzalanmış bir asıl nüshası ile birlikte Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı sahibine elden teslim edilir ya da kargo/posta yoluyla gönderilir.

Belgesini ve kimlik kartını teslim alan aday tarafından FR.34 Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kart Teslim Tutanağı imzalanarak, ÇESBEM’e elden teslim edilir ya da kargo/posta yoluyla gönderilir.

Sınavda başarısız olan adayın, her yeterlilik birimi ve sınav türü için sınava ilk girdiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde kullanılmak üzere, ücretsiz 1 (bir) sınav hakkı daha bulunmaktadır.

 

ÖNEMLİ: FR.34 Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kart Teslim Tutanağı, başarılı olan adaylara ÇESBEM tarafından gönderilecektir. İnternet sitesi üzerinden indirilmesine gerek bulunmamaktadır.