• +90 (212) 299 92 22
  • cesbem@cesbem.org.tr

Sınavın Tekrarı ve İptali

Sınavın Tekrar Edilmesi

 

Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan adayın başvuru yapması durumunda, MYK mevzuatında ve ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirtilen kriterlere göre ilave ücret alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde aday tekrar sınava alınır.  Tekrar girdikleri bu sınavdan da başarısız olmaları halinde kişiler, ilk başvuruda olduğu gibi yeniden başvuru yapmak, sınav ve belge ücretlerini ödemek durumundadırlar. Başvurular, Sınav Başvuru Adımları sekmesinde anlatıldığı şekliyle gerçekleştirilir.

Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte 1 (bir) yıl içerisinde ÇESBEM tarafından sınav açılmaması durumunda aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep ederse, ÇESBEM bu talebi yerine getirir.

Sınavlarından başarılı olunan yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır. Başarısız olunan yeterlilik birimlerinin sınavlarına girilerek, başarılı olunan ve geçerliliğini koruyan yeterlilik birimleri ile birleştirme yapılarak, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanılır.

Yeterlilik birimlerinde yer alan sınav türlerinin (teorik, performans) eş zamanlı geçerliliğini koruma süresi sınava girildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. 1 (bir) yılın geçmesinin ardından, yeterlilik birimindeki bir sınav türünden başarılı olunmuşsa dahi, diğer sınav türünün geçerliliğini kaybetmesine bağlı olarak iki sınav türünden de sınava yeniden girilmesi gerekir.  

Sınava girmeyen aday “GİRMEDİ” olarak kaydedilerek, başarısız sayılır. Sağlık vb. mücbir nedenlerle sınava girmeme sebebini resmi olarak belgeleyen ve ÇESBEM’e bildiren aday, bir sonraki sınava ücretsiz olarak sınava alınır.  ÇESBEM ve personelinden kaynaklanan bir uygunsuzluktan sebebiyle sınav iptal edilmiş ise, sınava tekrar girecek adaylardan yeniden sınav ücreti alınmaz.

Sınav başvurusu yapıp da başvurusu onaylanmayan adayların sınav ücretleri iade edilir.

 

Sınavın Ertelenmesi veya İptal Edilmesi

 

ÇESBEM’den kaynaklanmayan mücbir sebepler (sınavın yapılmasına engel olacak ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk durumları ile yangın, yer sarsıntısı, su basması vb. afetler) nedeniyle değişiklik oluştuğunda, sınavın güvenilirliğinin ve şeffaflığının etkilenmesi halinde sınav ÇESBEM tarafından  iptal edilir.

Sınav alanında bulunan eksikliklerin (iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmadığı, sınav gereçlerinin hazır olmadığı, sınavlarda kullanılacak makine ve ekipmanların kontrol, bakım ve kalibrasyonlarının yapılmadığı vb. durumlar dahil) sınav gününe/saatine kadar giderilemeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, ÇESBEM tarafından sınav uygulama alanı değiştirilebilir, sınav ertelenebilir ya da iptal edilebilir.