• +90 (212) 299 92 22
  • cesbem@cesbem.org.tr

Belge ve Logo Kullanımı

Belge Kullanımı

 

ÇESBEM tarafından düzenlenen sınavlardan başarılı olan adaylar Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar ve ÇESBEM belgelendirilmiş kişiler ile SZ.06 Belge Kullanım Sözleşmesi imzalar. İki asıl olarak imzalanan Sözleşmelerin bir asıl nüshası ÇESBEM’de, bir asıl nüshası ise belgelendirilmiş kişide kalır.

SZ.06 Belge Kullanım Sözleşmesini imzalayarak belgesini teslim alan belgelendirilmiş kişi; ÇESBEM’in belge, marka ve logo kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Belgelendirilmiş kişilerin TÜRKAK ve MYK kurallarına uyması gerekir. Bu nedenle belgelendirilmiş kişi belgesini, TÜRKAK akreditasyon markası R10-06TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar Rehberine ve MYK markası Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar'a  göre kullanmalıdır.

Belge, ÇESBEM’in mülkiyetindedir. Belgelendirme Prosedürüne ve yasal şartlara uyulması koşuluyla, belgelendirilen kişi belgenin geçerli olduğu süre içerisinde belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgeler, belgelendirilmiş kişi tarafından hiçbir surette başkasına devredilemez, kullandırılamaz.  

Belge, sadece verildiği kapsam dahilinde geçerlidir. Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması ya da belgelerin, markaların veya logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması yasaktır. Verilen belgeler başvuruda bulunan adaya aittir. Bu nedenle, firma veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanılamaz. Sistem veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanıldığı tespit edilen belgeler için yazılı uyarı yapıldığı halde, belgeyi bu şekilde kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.

Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Belgelendirilen kişiler, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belge üzerinde herhangi bir yırtılma veya belgenin anlaşılmasını engelleyecek bozulma olması durumunda, kişi belge kullanımını sona erdirir ve belgenin yenilenmesi için tahrip olan belge ile birlikte ÇESBEM’e başvurur.

ÇESBEM belgelendirilen kişilerin, belgelendirildiği ulusal yeterlilik kapsamında belirlenen geçerlilik süresi içerisinde yeterlilik koşullarını taşımaya devam ettiğini doğrulamak amacıyla gözetim ve geçerli kılma işlemlerini yerine getirir. Gözetim faaliyetinin şekli ve kapsamı belgelendirme programı kapsamındaki ulusal yeterlilik ile belirlenmiştir.

Geçerlilik süresi içinde, kaybedilmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması durumunda, belgelendirilmiş kişi ÇESBEM’e başvurarak yeni bir belge düzenlenmesini isteyebilir. Bu işlemler için Ücret Çizelgesinde  yer alan belge masraf karşılığı talep edilir.

Belgeler, ÇESBEM’in veya onun belgelendirme sisteminin itibarına zarar verecek yahut kamu güvenini kaybettirecek şekilde kullanılmamalı, belgeler ile ilgili ÇESBEM’i yetkisiz kılacak veya yanlış yola sevk edebilecek açıklamalar yapılmamalıdır.

Belgenin askıya alınması veya geçerlilik süresinin dolması halinde belge, geçerliliğini yitirir. Belgenin hangi koşullarda askıya alınacağı ve iptal edileceği Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Prosedüründe belirlenmiştir. Belge sahibi, belgenin askıya alındığının kendisine bildirilmesinden itibaren belge kullanımını durdurmakla yükümlüdür. 3 (üç) ay boyunca belgenin askıda kalması ve belirtilen süre zarfında gerekli kanıtların ÇESBEM’e ulaştırılmaması durumunda kişinin belgesi iptal edilir.

Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş bireye aittir. Belgelendirilen kişi, belgesinin askıya alınması veya iptalinden sonra belgesini veya belgedeki logoları kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla ve ayrıca belge kapsamındaki her türlü değişikliği ÇESBEM’e bildirmekle yükümlüdür.

 

 Logo/Marka Kullanımı

 

TÜRKAK ve MYK logoları yalnızca ilgili kuruma ait olup, ortak gerçekleştirilen ulusal ya da uluslararası projelerde kurum izni ile kullanılması dışında, başka biri kurum, kuruluş, kişi tarafından kullanılması yasaktır.

ÇESBEM logosu; ÇESBEM haricindeki kişi, kurum ve kuruluşlarca sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. ÇESBEM logo/marka renkleri ve tasarımında herhangi bir değişiklik yapılamaz. Belgeli kişi TÜRKAK ve/veya MYK logosunu kullanamaz.

Belge üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz.