• +90 (212) 299 92 22
 • cesbem@cesbem.org.tr

ÇESBEM Üst Yönetim Taahhüdü

ÇEİS – Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi (ÇESBEM) Üst Yönetimi,

 

 • ÇESBEM’in yürüteceği sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin tümünde gizlilik, tarafsızlık, dürüstlük ve bağımsızlık ilkelerine uygun hareket edeceğini,
 • Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde görevlendirilen personele hiçbir şekilde baskı uygulamayacağını, görev ve sorumlulukları dışında bir müdahalede bulunmayacağını,
 • Herkesin verilen hizmetlere eşit imkan ve adil ücret ile ulaşabileceğini, bu hizmetler için aşırı mali veya sınırlayıcı şartların yanı sıra hizmetlere erişimi engelleyecek veya yavaşlatacak prosedürlerin öne sürülmeyeceğini,
 • ÇESBEM’deki personel belgelendirme işlemlerinin eğitimli ve tecrübeli personel ile gerçekleştirileceğini,
 • Belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamasında kişilerden elde edilen bilgi ve belgelerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanacağını,
 • ÇESBEM’in yetkisi kapsamındaki Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilikte belirtilenlerin dışında, başvuru sahiplerinden, adaylardan ve belgelendirilmiş kişilerden, herhangi bir özel/ek eğitim vb. koşul talep etmeyeceğini; belirlenen belgelendirme kriterlerinin adil, eşitçil, uygulanabilir olan tüm mevzuat ve prosedürler ile uyumlu olacağını,
 • Belgelendirme süreci şartlarının, başvuruların değerlendirilmesinin ve belgelendirme kararının sadece talep edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili hususlarla sınırlı tutulacağını,
 • Adayları, belgelendirilmiş kişileri ve onları çalıştıran kurum/kuruluşları yanıltacak, yanlış yönlendirecek herhangi bir tanıtım faaliyetinin içinde yer almayacağını,
 • Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde çıkar çatışmasına sebebiyet verecek davranış ve kararlarda bulunmayacağını; dürüstlüğünü tehlikeye atacak bir bağlantı içinde olmayacağını, sistemin bağımsızlığına ve tarafsızlığına zarar verebilecek gelişmelere dair önleyici tedbirlere uyacağını,
 • Çıkar çatışmalarına sebep olabilecek hususların sürekli analiz edilerek belgelendirme faaliyetlerinin yönetileceğini,
 • TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar Standardına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) mevzuat ve rehberleriyle belirlen yöntemlere uygun çalışacağını,
 • ÇESBEM bünyesinde gerçekleştirilecek olan personel belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personelin kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluşun etkilemeyeceğini,
 • Yapılan personel belgelendirme faaliyetlerinde, adayların başvurularının alınmasından adayın belgelendirilmesine ve belgelendirme sonrası sürecin sürekli analiz edileceğini,
 • Finansal olarak sürdürülebilirliğini sınav ve belgelendirme faaliyetlerinden sağlamanın yanı sıra, kurucu kuruluşu olan Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından da sürdürülebilirliğine ilişkin destek alacağını,
 • Belgelendirme kararını verme, sürdürme, yenileme, belge kapsamını genişletme, belge kapsamını daraltma, belgeyi askıya alma ve geri çekme kararları dahil olmak üzere belgelendirmeye ilişkin tüm kararlarından sorumlu olduğunu,
 • ÇESBEM politikalarının organizasyonun bütün aşamalarında anlaşılmasını uygulanmasını ve sürdürülmesinin sağlanmasını,
 • ÇESBEM personel belgelendirme sistemi için gereken dokümanların oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlayacağını,
 • ÇESBEM, ÇEİS üyelerine, faaliyetlerinde yer alan kuruluşlar ile ilişkilerine vs. bakmaksızın belgelendirme amacıyla kendine başvuran herkese eşit muamele göstereceğini

beyan ve taahhüt eder.