• +90 (212) 299 92 22
 • cesbem@cesbem.org.tr

İtiraz ve Şikayet

İtirazlar;

 

 • Başvuru şartlarına uygunluk kararları, 
 • Sınav soruları,
 • Sınav sonuçları,
 • Sınav uygulamaları,
 • Sınavın değerlendirilmesi, 
 • Belgelendirme kararları, 
 • Gözetim geçerli kılma ve yeniden belgelendirme kararları, 
 • Belge iptali, askıya alınması, kapsamın genişletilmesi veya daraltılması işlemleri/kararları 

hakkında yapılabilir ve personel belgelendirme süreci ve uygulamalarına ilişkin olarak başvuru sahipleri, adaylar ile belgelendirilmiş kişiler itirazda bulunabilir.

Başvuru sahiplerinin, adayların ve belgelendirilmiş kişilerin itiraz hakları, sınav sürecinin tamamlanmasından itibaren saklıdır. İtirazlar, ÇESBEM’in internet sayfasında (www.cesbem.org.tr) yer alan İtiraz/Şikayet/Öneri alanından iletilmelidir. 

İlk inceleme ve değerlendirme ÇESBEM Karar Vericisi (Teknik Uzmanı) tarafından yapılır. İtirazın 15 (onbeş) gün içerisinde Karar Verici tarafından çözüme kavuşturulması beklenir. İtiraz, Karar Verici tarafından çözümlenemeyecek nitelikte ise, konu ÇESBEM İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesine iletilir. Komite'ye iletilen itirazın da 15 (onbeş) gün içerisinde Komite tarafından çözüme kavuşturulması beklenir.

İtiraz sahibine süreç hakkında ve sonuç hakkında e-posta/kargo yolu ile yazılı olarak en geç 30 (otuz) gün içerisinde bilgilendirme yapılır.

Verilen kararlara itiraz yolu Türk Hukuk sistemi içinde açıktır.

 

Şikayetler;

 

 • ÇESBEM personelinin, belgelendirme politikasına uygun olmayan davranışları,
 • ÇESBEM’in faaliyetleri ile ilgili memnuniyetsizlikler,
 • Gizlilik ve güvenlik ile ilgili uygunsuzluklar,
 • Belgelendirilmiş kişinin Belge Kullanım Sözleşmesine uygun olmayan işlem ve davranışları

konularında yapılabilir ve personel belgelendirme süreci ve uygulamalarına ilişkin olarak başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların işverenleri ile diğer kesimler şikayette bulunabilir.

Şikayetler, ÇESBEM’in internet sayfasında (www.cesbem.org.tr) yer alan İtiraz/Şikayet/Öneri alanından ya da aşağıda yer alan FR.50 Şikayet Başvuru ve Değerlendirme Formunun doldurulmasıyla iletilebilir. 

İlk inceleme ve değerlendirme ÇESBEM Müdürü tarafından yapılır. Şikayetin 15 (onbeş) gün içerisinde ÇESBEM Müdürü tarafından çözüme kavuşturulması beklenir. Şikayet, ÇESBEM Müdürü tarafından çözümlenemeyecek nitelikte ise, konu ÇESBEM İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesine iletilir. Komitenin şikayeti 15 (onbeş) gün içerisinde çözüme kavuşturması beklenir.

Şikayet sahibine süreç ve sonuç hakkında e-posta/kargo yolu ile yazılı olarak en geç 15 (onbeş) gün içerisinde bilgilendirme yapılır.

FR.50 Şikayet Başvuru ve Değerlendirme Formunu indirmek için tıklayınız.

 

Öneriler; 

 

Öneriler, başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların işverenleri ile diğer kesimler tarafından ÇESBEM’in internet sayfasında    (www.cesbem.org.tr) yer alan İtiraz/Şikayet/Öneri alanından iletilebilir.